Koncert 30 FSM-u

Franciszkańskie Spotkanie Młodych